SMART-D201

Quadre de 240Vdc digital per portes batents.

 • Alimentació per un o dos motors batents de corrent continu a 240Vdc
 • Funció de detecció d’obstacles amb sensor d’ampers de llindar programable
 • Receptor de ràdio 433,92MHz integrat
 • Sortida per pany elèctric 240Vdc
 • Sortida per làmpada de senyalització 240Vdc
 • Velocitat de maniobra i aturada suau regulable
 • Entrada per finals de carrera en obertura i tancament

MÉS INFORMACIÓ SOBRE AQUEST PRODUCTE

Manual tècnic
Guia ràpida quadre SMART-D201 956.59 KB
Altres descàrregues
Certificat de conformitat CE SMART 388.49 KB

VIVO-D203

Quadre de 240Vdc digital universal per portes batents, corredisses i basculants.

 • Programació mitjançant 4 interruptors i pantalla de 4 dígits i 7 segments
 • Sortida per pany elèctric 12Vdc
 • Gestió per ràdio de l’inici i de l’inici de vianants
 • Connector per targeta de gestió de semàfors
 • Sortida per làmpada de senyalitzaci lliure de tensió (apte per a làmpades amb intermitència)
 • Comptador de cicles de funcionament total i parcial
 • Visualització d’estat de les entrades per pantalla i LED
 • Test dels dispositius de seguretat abans de cada obertura
 • Funció d’home present i home present en tancament
 • Entrada per encoder 1 o 2 senyals
 • Clau d’accés per limitar modificacions de la programació
 • Interruptor encès / apagat al quadre de maniobra

MÉS INFORMACIÓ SOBRE AQUEST PRODUCTE

Manual tècnic
Guia ràpida quadre VIVO-D203 1.22 MB
Altres descàrregues
Certificat de conformitat CE VIVO-D203 388.47 KB

VIVO-D102

Quadre de 240Vdc digital amb encoder, per portes basculants i de secció.

 • Programació mitjançant 4 interruptors i pantalla de 4 dígits i 7 segments
 • Detecció d’obstacles amb sensor amper mètric de llindar programable
 • Connector per targeta de gestió de semàfors
 • Entrada per encoder
 • Entrada per grup de bateries d’emergència (AVI04)
 • Arrancada i frenada suaus de les fulles, a l’obertura i el tancament de les fulles, per minimitzar sorolls i rebots
 • Velocitat de maniobra i aturada suau regulable
 • Test de dispositius de seguretat abans de cada obertura

MÉS INFORMACIÓ SOBRE AQUEST PRODUCTE

Manual tècnic
Manual quadre VIVO-D102 2.92 MB
Guia ràpida quadre VIVO-D102 398.90 KB
Altres descàrregues
Certificat de conformitat CE VIVO-D102 389.24 KB

VIVO-D103

Quadre de 240Vdc analògic amb final de carrera, per portes basculants i de secció.

 • Regulació i programació a través de potenciòmetre i dip switch
 • Detecció d’obstacles amb sensor amper mètric de llindar programable
 • Connector per al receptor de radio IRRE2/IRRE2-250
 • Sortida per il·luminació de senyalització, lliure de tensió
 • Entrada per bateria d’emergència (12V)
 • Funció d’ombra de fotocèl·lula al tancament
 • Arrancada i frenada suaus de les fulles, a l’obertura i el tancament de les fulles, per minimitzar sorolls i rebots
 • Interruptor encès / apagat al quadre de maniobra

MÉS INFORMACIÓ SOBRE AQUEST PRODUCTE

Manual tècnic
Guia ràpida quadre  VIVO-D103 502.88 KB
Altres descàrregues
Certificat de conformitat CE VIVO-D103 389.24 KB

VIVO-M101,M201

Quadre de maniobra per portes batents amb sortida per a panys elèctrics de 12Vdc.

 • Regulació i programació a través de potenciòmetre i dip switch
 • Sortida per pany elèctric de 12Vdc
 • Connector per al receptor de ràdio IRRE2/IRRE2-250 o RSD
 • Gestió d’arrancada (inici) i arrancada de vianants via ràdio
 • Sortida per a il·luminació de garatge / cortesia amb temporitzador regulable
 • Arrancada i frenada suaus de les fulles, a l’obertura i el tancament de les fulles, per minimitzar sorolls i rebots
 • Entrada seguretat exterior – tancament i seguretat interior. Obertura
 • Gestió de 2 motors amb frens independents (VIVO-M202)
 • Funció d’home present

MÉS INFORMACIÓ SOBRE AQUEST PRODUCTE

Manual tècnic
Guia ràpida quadre VIVO-M101 416.96 KB
Guia ràpida quadre  VIVO-M201 470.79 KB
Altres descàrregues
Certificat de conformitat CE VIVO-M101, M201 388.63 KB

VIVO-M202

Quadre analògic de 230Vdc per portes batents.

 • Regulació i programació a través de potenciòmetre i dip switch
 • Sortida per pany elèctric de 12Vdc
 • Connector per al receptor de ràdio IRRE2/IRRE2-250 o RSD
 • Gestió d’arrancada (inici) i arrancada de vianants via ràdio
 • Sortida per a il·luminació de garatge / cortesia amb temporitzador regulable
 • Arrancada i frenada suaus de les fulles, a l’obertura i el tancament de les fulles, per minimitzar sorolls i rebots
 • Entrada seguretat exterior – tancament i seguretat interior. Obertura
 • Gestió de 2 motors amb frens independents (VIVO-M202)
 • Funció d’home present

MÉS INFORMACIÓ SOBRE AQUEST PRODUCTE

Manual tècnic
Annex VIVO-M202 441.83 KB
Altres descàrregues
Certificat de conformitat CE VIVO-M202 388.63 KB

VIVO-M203

Quadre de maniobra per portes batents, basculants i corredisses, amb motors monofàsics de 230Va.

 • Programació mitjançant 4 interruptors i pantalla de 4 dígits i 7 segments
 • Sortida per pany elèctric de 12Vdc
 • Gestió d’arrancada (inici) i arrancada de vianants via ràdio
 • Connector per targeta de gestió de semàfors
 • Sortida per a il·luminació de garatge / cortesia amb temporitzador regulable
 • Arrancada i frenada suaus de les fulles, a l’obertura i el tancament de les fulles, per minimitzar sorolls i rebots
 • Entrada seguretat exterior – tancament i seguretat interior. Obertura
 • Funció d’ombra de fotocèl·lula al tancament (basculants)
 • Entrada per finals de carrera a l’obertura i el tancament
 • Entrada per límit de seguretat (mecànic o de resistència 8K2)
 • Preparat per sistema de gestió a distància E-LINK

MÉS INFORMACIÓ SOBRE AQUEST PRODUCTE

Manual tècnic
Guia ràpida quadre VIVO-M203 1.93 MB
Altres descàrregues
Certificat de conformitat CE VIVO-M203 388.25 KB

VIVO-M204

Quadre de maniobra per portes batents, basculants i corredisses, amb motors monofàsics de 230Va.

 • Programació mitjançant 4 interruptors i pantalla de 4 dígits i 7 segments
 • Sortida per pany elèctric de 12Vdc
 • Gestió d’arrancada (inici) i arrancada de vianants via ràdio
 • Connector per targeta de gestió de semàfors
 • Sortida per a il·luminació de garatge / cortesia amb temporitzador regulable
 • Arrancada i frenada suaus de les fulles, a l’obertura i el tancament de les fulles, per minimitzar sorolls i rebots
 • Entrada seguretat exterior – tancament i seguretat interior. Obertura
 • Funció d’ombra de fotocèl·lula al tancament (basculants)
 • Entrada per finals de carrera a l’obertura i el tancament
 • Entrada per límit de seguretat (mecànic o de resistència 8K2)
 • Preparat per sistema de gestió a distància E-LINK

MÉS INFORMACIÓ SOBRE AQUEST PRODUCTE

Manual tècnic
Guia ràpida quadre VIVO-M204 441.83 KB
Altres descàrregues
Certificat de conformitat CE VIVO-M204 388.25 KB

EPEB, EPEB-PAL

Quadre analògic de 230 Vac per portes batents de motor monofàsic i amb encoder.

 • Alimentació per motor basculant monofàsic de 230Vac
 • Sortida per pany elèctric de 12Vdc
 • Gestió d’arrancada (inici) i arrancada de vianants via ràdio
 • Connector per targeta de gestió de semàfors
 • Sortida per a il·luminació de garatge / cortesia amb impuls de 3 segons
 • Entrada encoder de dues senyals
 • Visió de l’estat de les entrades a través de LED

MÉS INFORMACIÓ SOBRE AQUEST PRODUCTE

Manual tècnic
Manual motor A EPE 2.30 MB
Altres descàrregues
Certificat de conformitat CE A-EPE 387.39 KB

AM600S

Quadre de maniobra analògic de 230 Vac per a portes basculants i corredisses.

 • Regulació i programació a través de potenciòmetre i dip switch
 • Connector per al receptor de ràdio IRRE2/IRRE2-250 o RSD (Descodificació de codi fixe incorporada)
 • Sortida per il·luminació de senyalització, de 230V (per utilitzar amb llums intermitents)
 • Connector per targeta de gestió de semàfors
 • Entrada per encoder d’1 senyal
 • Entrada seguretat exterior – tancament i seguretat interior – obertura

MÉS INFORMACIÓ SOBRE AQUEST PRODUCTE

Manual tècnic
Manual motor AM6006S 2.90 MB
Altres descàrregues
Certificat de conformitat CE AM6006S 387.36 KB

AM606S

Quadre de maniobra analògic de 230 Vac per a portes basculants i corredisses.

 • Regulació i programació a través de potenciòmetre i dip switch
 • Connector per al receptor de ràdio IRRE2/IRRE2-250 o RSD (Descodificació de codi fixe incorporada)
 • Sortida per il·luminació de senyalització, de 230V (per utilitzar amb llums intermitents)
 • Connector per targeta de gestió de semàfors
 • Entrada per encoder d’1 senyal
 • Entrada seguretat exterior – tancament i seguretat interior – obertura

MÉS INFORMACIÓ SOBRE AQUEST PRODUCTE

Manual tècnic
Manual motor AM606S 2.90 MB
Altres descàrregues
Certificat de conformitat CE AM606S 387.36 KB

VIVO-M101PT

Quadre de maniobra per portes corredisses i basculants.

 • Regulació i programació a través de potenciòmetre i dip switch
 • Sortida per pany elèctric de 12Vdc
 • Connector per al receptor de ràdio IRRE2/IRRE2-250 o RSD (Descodificador de codi fixe incorporat)
 • Sortida per il·luminació de senyalització, de 230V (per utilitzar amb llums intermitents)
 • Connector per targeta de gestió de semàfors
 • Entrada seguretat exterior – tancament i seguretat interior – obertura
 • Funció d’home present
CLEVER01, 02

Quadre de maniobra de 230 Vac per persianes enrotllables.

 • Regulació i programació a través de potenciòmetre i dip switch
 • Connector per al receptor de ràdio IRRE2/IRRE2-250 o RSD (Descodificador de codi fixe incorporat) – (CLEVER01)
 • Connector per al receptor de ràdio IRRE2/IRRE2-250 (CLEVER02)
 • Entrada seguretat exterior – tancament i seguretat interior – obertura (CLEVER02)
 • Tancament automàtic amb temporitzador programable
 • Interruptor encès / apagat al quadre de maniobra (CLEVER01)
 • Funció d’home present (CLEVER02)

MÉS INFORMACIÓ SOBRE AQUEST PRODUCTE

Manual tècnic
Manual motor CLEVER01 1.60 MB
Manual motor CLEVER02 2.31 MB
Guia ràpida motor CLEVER01 299.61 KB
Altres descàrregues
Certificat de conformitat CE CLEVER01,02 388.16 KB

VIVO-I103, I203

Quadre digital de 230 Vac inverter, per portes basculants, batents i corredisses.

 • Programació mitjançant 4 interruptors i pantalla de 4 dígits i 7 segments
 • Sortida per pany elèctric de 12Vdc
 • Gestió d’arrancada (inici) i arrancada de vianants via ràdio
 • Connector per targeta de gestió de semàfors
 • Comptador de cicles de funcionament total i parcial
 • Visió de l’estat de les entrades a través de pantalla
 • Entrada seguretat exterior – tancament i seguretat interior. Obertura
 • Test dels dispositius de seguretat abans de cada obertura
 • Funció d’home present
 • Entrada per encoder d’1 o 2 senyals
 • Cau d’accés per limitar modificacions de la programació
 • Interruptor encès / apagat al quadre de maniobra

MÉS INFORMACIÓ SOBRE AQUEST PRODUCTE

Manual tècnic
Guia ràpida quadre VIVO-I103/I203 2.42 MB
Altres descàrregues
Certificat de conformitat CE VIVO INVERTER 389.27 KB

VIVO-I204

Quadre digital de 230 Vac inverter, per portes basculants, batents i corredisses.

 • Programació mitjançant 4 interruptors i pantalla de 4 dígits i 7 segments
 • Sortida per pany elèctric de 12Vdc
 • Gestió d’arrancada (inici) i arrancada de vianants via ràdio
 • Connector per targeta de gestió de semàfors
 • Comptador de cicles de funcionament total i parcial
 • Visió de l’estat de les entrades a través de pantalla
 • Entrada seguretat exterior – tancament i seguretat interior. Obertura
 • Test dels dispositius de seguretat abans de cada obertura
 • Funció d’home present
 • Entrada per encoder d’1 o 2 senyals
 • Cau d’accés per limitar modificacions de la programació
 • Interruptor encès / apagat al quadre de maniobra

MÉS INFORMACIÓ SOBRE AQUEST PRODUCTE

Manual tècnic
Annex VIVO-I204 441.83 KB
Altres descàrregues
Certificat de conformitat CE VIVO-I204 389.27 KB

VIVO-T101

Per portes basculants i corredisses.

 • Regulació i programació a través de potenciòmetre i dip switch
 • Sortida per a pany elèctric de 12V
 • Connector per al receptor de ràdio IRRE2/IRRE2-250 o RSD (Descodificació de codi fixe incorporada)
 • Sortida per il·luminació de senyalització, de 230V (per utilitzar amb llums intermitents)
 • Connector per targeta de gestió de semàfors
 • Entrada seguretat exterior – tancament i seguretat interior – obertura
 • Funció d’home present

MÉS INFORMACIÓ SOBRE AQUEST PRODUCTE

Manual tècnic
Guia ràpida VIVO-T 911.62 KB
Altres descàrregues
Certificat de conformitat CE VIVO-T 387.91 KB

Acumuladors d’energia
AOM01

Bateria auxiliar de 24V per als automatismes de porta.

 • Actua com a font d’alimentació d’emergència en cas de falta de subministrament elèctric
 • Permet emmagatzemar energia mentre ‘automatisme s’alimenta de la xarxa elèctrica
 • Amb la bateria totalment carregada, permet aproximadament 10 activacions de la porta en absència d’alimentació elèctrica
 • Inclou: base plàstica, omega metàl·lica, 2 bateries de 1,3Ah i cables de connexió
ADN01

Bateria auxiliar de 24V amb carregador, per als automatismes de porta.

 • Actua com a font d’alimentació d’emergència en cas de falta de subministrament elèctric
 • Permet emmagatzemar energia mentre ‘automatisme s’alimenta de la xarxa elèctrica
 • Amb la bateria totalment carregada, permet aproximadament 10 activacions de la porta en absència d’alimentació elèctrica
 • Inclou: caixa contenidora, suport metàl·lic, carregador, 2 bateries de 1,3Ah i cables de connexió
AVI04

Bateria auxiliar de 24V amb carregador, per als automatismes de porta.

 • Actua com a font d’alimentació d’emergència en cas de falta de subministrament elèctric
 • Permet emmagatzemar energia mentre ‘automatisme s’alimenta de la xarxa elèctrica
 • Amb la bateria totalment carregada, permet aproximadament 10 activacions de la porta en absència d’alimentació elèctrica
 • Inclou: omega metàl·lica, carregador, 2 bateries de 2,2Ah i cables de connexió
ADO01

Bateria auxiliar de 24V amb carregador, per als automatismes de porta.

 • Actua com a font d’alimentació d’emergència en cas de falta de subministrament elèctric
 • Permet emmagatzemar energia mentre ‘automatisme s’alimenta de la xarxa elèctrica
 • Amb la bateria totalment carregada, permet aproximadament 10 activacions de la porta en absència d’alimentació elèctrica
 • Inclou: carregador, 2 bateries de 1,3Ah i cables de connexió

No oblideu que per a un ús correcte de la porta i una llarga vida de l’automatisme és necessari un manteniment.
A més de garantir que tinguin les seguretats en regla.

×